Procedure

In het volgende wordt de procedure beschreven vanuit het perspectief van de indiener: wat kan hij of zij verwachten?

Indienen projectplan: 10 juni t/m 30 september

Oriënterende beoordeling ingediende ideeën: 31 oktober – uitslag.

Mogelijke uitkomsten:

  • je project valt af. In dit geval is en blijft het idee alleen bekend bij de leden van de voorselectiecommissie en de ondersteuning van de commissie.
  • je project gaat door naar de adviescommissie.
  • je project krijgt feedback omdat het weliswaar interessant is maar nog niet voldoet aan de (basis)criteria. Het project gaat door naar de adviescommissie mits je de gegeven feedback goed verwerkt. Vóór 31 oktober moet de feedback van de voorselectiecommissie verwerkt zijn en jouw project opnieuw zijn ingediend.

Voordracht projecten aan adviescommissie: 2 januari 2017 – deze voordracht wordt gepubliceerd op de website met een door de indieners gemaakte tekst van een half tot één A4, titel project en eventueel naam of namen van de indieners.

Beoordeling door de adviescommissie: 1 maart 2017 – adviezen aan het bestuur HFA.

Mogelijke uitkomsten:

  • je project wordt geadviseerd om uit te voeren.
  • je project wordt geadviseerd maar voor een lager bedrag.
  • je project wordt niet geadviseerd om uit te voeren.

Beslissing: Het bestuur HFA beoordeelt de adviezen, overlegt met het steunfonds, en stelt de definitieve selectie vast.

Mogelijke uitkomsten:

  • je krijgt wat je hebt gevraagd;
  • je krijgt minder dan je hebt gevraagd;
  • jouw project wordt geen geld toegekend.

Vanwege de prominente bezetting van de adviescommissie, mag verwacht worden dat het bestuur dichtbij het advies van de adviescommissie blijft. De definitieve uitslag wordt uiterlijk 1 april 2017 bekend gemaakt op de website.

April 2017 – Er worden afspraken gemaakt over de start van de uitvoering, de verantwoording, de projectorganisatie en de bijhorende overlegstructuur alsook over de rapportage momenten aan het bestuur HFA.

Schermafbeelding 2016-04-30 om 17.35.47