Indienformulieren

Via het indienformulier kun je het projectplan uploaden. Zorg dat alle onderdelen die we noemen bij eisen projectplan er ook instaan!

Let op: Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het fonds en in het projectplan alle onderdelen zitten waar om gevraagd is (zie eisen aan projectplan en de FAQ).

Een idee voor een project kan ingediend worden door (1) particulier, (2) groep particulieren en (3) een organisatie.
Bij de indiener-particulier(en) mag het idee niet in het verlengde liggen van diensten of producten van de organisatie waar men werkt (eventueel ZZP’er). Bij een indiener-organisatie wordt er van uitgegaan dat er kans is dat dit aan de orde is. Een punt van beoordeling is de mate waarin een belangenverstrengeling aan de orde is.
Waar het om gaat is dat het geld dat is nagelaten niet gebruikt wordt voor commercieel eigen gewin maar voor het bereiken van resultaten waar we maatschappelijk wat aan hebben.
De formulieren voor het indienen van een project zijn:
aristoteles