Criteria en voorwaarden

Basiscriteria voor deelname aan de beoordeling

 1. Projecten moeten humanistische waarden zichtbaar en voelbaar maken, te weten: menselijke waardigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid. Lees voor uitgebreide informatie het document Eigentijds humanisme;
 2. Projecten stellen mensen in staat om elkaar en elkaars waarden, inzichten en meningen te ontmoeten om die te ontwikkelen, te ontdekken en te verdiepen;
 3. Projecten zijn niet gericht op zelfverrijking of de bevoordeling van anderen, anders dan bedoeld in de criteria 1 en 2 en is aangegeven in het doel Humanisme Fonds Amsterdam (HFA);
 4. Projecten zijn kwalitatief hoogstaand en worden op integere wijze uitgevoerd;
 5. Projecten dienen te voldoen aan de gebruikelijke eisen aan de projectvoering en de daarbij horende verantwoording van voortgang en financiën. Het ingediende projectplan voldoet aan de eisen.

Voor het overige wordt elk project bekeken op zijn merites, te weten: resultaten die concreet en ‘voelbaar’ zijn voor de afdeling Amsterdam en in de Amsterdamse samenleving. Projecten met een impact dus. Ook is het natuurlijk mooi als het project aansprekend en vernieuwend is. Het kan een voordeel zijn als er meerdere partijen meefinancieren. Dat is afhankelijk van wat het project beoogt te bereiken. Er wordt dan immers kennelijk door meerdere partijen zo een waarde gehecht aan het projectresultaat, dat men bereid is er geld in te steken.

Wanneer je een projectplan indient, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van het Humanisme Fonds Amsterdam.

Eisen aan projectplan

Procedure

Een toelichting op criteria, voorwaarden en procedure vind je hier.

Voorwaarden

 1. Projecten zijn nieuw. De projecten zijn niet al ingebracht en afgewezen, bij het Humanistisch Verbond Landelijk, het Humanistisch Verbond Amsterdam-Amstelland e.d.
 2. Projecten die op een fysieke locatie plaatsvinden (zoals evenementen) of betrekking hebben op een specifieke regio (zoals een stad) moeten in regio Amsterdam-Amstelland plaatsvinden of betrekking hebben op die regio. Voor projecten zonder een fysieke locatie, zoals bijvoorbeeld een website of een boek, geldt deze voorwaarde niet.
 3. Projecten moeten herkenbaar zijn als projecten van het Humanisme Fonds Amsterdam. De eisen die hieraan worden gesteld zullen verschillen per project en worden bepaald als een project is gekozen.
 4. Aangevraagde gelden worden niet gebruikt voor de verwerving of huur van vastgoed of personeelskosten. Een voorstel mag personeelskosten bevatten voor zover nodig om het project te kunnen realiseren. Deze kosten moeten in verhouding staan tot de totale kosten en de inkomsten.
 5. Iedereen kan een projectvoorstel indienen. Zowel individuen, groepen als organisaties.
 6. De aanvraag is voor een bedrag vanaf € 20.000.
 7. Projecten hebben geen winstoogmerk. Inkomsten die worden gegenereerd door het project worden geïnvesteerd in het project zelf of in een ander project, ter beoordeling van het bestuur HFA.
 8. Projecten starten op zijn vroegst april 2017.