Open oproep

Het Humanisme Fonds Amsterdam (HFA), ingesteld door de afdeling Amsterdam Amstelland van het Humanistisch Verbond, is vanaf juni 2016 op zoek naar eigenzinnige idealisten die hun dromen willen omzetten in actie!

Het HFA is op zoek naar aansprekende projecten die mensen aanzet tot zélf denken en samen leven, ofwel projecten die het goed samen leven stimuleren, bijvoorbeeld door onderzoek of publicaties. Het kan van alles zijn: een evenement, een boek, een lezing, een bijeenkomst, een onderzoek, een prijsvraag, een kunstproject, een bijzondere website. Verras ons met vormen en uitwerkingen die het moderne humanisme in onze samenleving zichtbaar maken. Het allerbelangrijkste is dat je project het humanistisch gedachtegoed uitdraagt of stimuleert. Denk hierbij aan onderwerpen zoals zelfstandig denken, verbinding, dialoog, onderzoeken van complexe vraagstukken, toelaten van ongemak, ethische vraagstukken, oog voor diversiteit en de vraag: Hoe leef ik een goed leven?

Dus heb je een goed idee dat bijdraagt aan het creëren van een menswaardige samenleving? Grijp dan nu je kans en maak het verschil!

Wat we zoeken?

Schrijf je in voor een informatiebijeenkomst

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. 

socrates-HFA

Kom in actie en dien vóór 30 september 2016 je projectaanvraag in!

2016/09/30 23:59:59
indienen-HFA

Indienen

Projectplannen worden op een aantal punten beoordeeld:

  1. de criteria voor toewijzing;
  2. de voorwaarden, waaronder de aangegeven onderdelen van het projectplan;
  3. uitvoerbaarheid, maatschappelijke bijdrage en passendheid bij de doelen van de afdeling Amsterdam Amstelland.

Indieners van projecten

Een idee voor een project kan ingediend worden door een particulier, een groep particulieren en een organisatie, waaronder ook begrepen een ZZP-er. Wij onderscheiden twee typen indieners, namelijk:

1) Indieners die hun projectplan zelf willen uitvoeren. Dit zijn personen of organisaties die in staat zijn een project zelfstandig, professioneel en verantwoordelijk uit te voeren en dus ook ( financiële) verantwoording af moeten leggen.

2) Indieners die een mooi idee hebben, maar die hun projectplan niet zelf willen uitvoeren. Dit zijn personen of organisaties met een mooi plan en dat plan graag realiteit zien worden. Maar die niet ambiëren of in staat zijn het project zelf uit te voeren en het daarom aan het Humanistisch Verbond afdeling Amsterdam-Amstelland geven.

Verschil type indieners

Eisen aan projectplan

Procedure

Beoordeling

Je kunt allerlei type projecten indienen: een evenement, een boek, een onderzoek, een lezing, een bijeenkomst, een kunstproject, een website. Verras ons met vormen en uitwerkingen die het moderne humanisme in onze samenleving zichtbaar maakt. Het allerbelangrijkste is dat je project het humanistisch gedachtegoed uitdraagt. Denk hierbij aan onderwerpen als het bevorderen van levenskwaliteit, het stimuleren van zelfstandig denken en het onderzoeken van complexe en ethische vraagstukken. Het gaat over elkaar ontmoeten en de dialoog aangaan, waarbij ruimte is voor verbinding, diversiteit en ongemak.

De voorselectiecommissie selecteert ingediende projecten op basis van een aantal (basis)criteria en voorwaarden en draagt deze voor ter beoordeling van de adviescommissie. Het is tevens de basis voor wat de adviescommissie adviseert. De adviescommissie zal ook andere criteria in haar oordeelsvorming betrekken, waaronder ‘maatschappelijke relevantie’. De adviescommissie is niet voor niets bemenst met mensen die veel maatschappelijke ervaring hebben, waaronder Alexander Rinnooy Kan, Job Gohen en Carolien Gehrels.

Criteria en voorwaarden

montaigne

"Heb jij een fantastisch idee dat mensen stimuleert, ondersteunt en faciliteert bij het ontwikkelen van zichzelf en anderen? Grijp dan nu je kans en maak het verschil!"

Stefan Hermsen, penningmeester bestuur Humanistisch Verbond Amsterdam-Amstelland

Over HFA

Het Humanisme Fonds Amsterdam (HFA) is een werkvorm met bestuur met een opdracht en een mandaat, opgericht door het bestuur van de afdeling Amsterdam Amstelland van het Humanistisch Verbond. Het HFA steunt projecten die bijdragen aan een humane samenleving. Een humane samenleving geeft iedereen een kans op een goed leven en op werk dat voor hem of haar betekenisvol is.

Een genereuze erflater heeft een deel van zijn erfenis geschonken aan de Stichting Steunfonds Humanisme, met de last dit bedrag te besteden ten behoeve van de afdeling Amsterdam-Amstelland van het Humanistisch Verbond. Het gaat om een bedrag van enkele honderdduizenden euro’s. Dat is een kans. Het is ook een grote verantwoordelijkheid.

De wens van de erflater is om dit geld te besteden ten behoeve van de afdeling Amsterdam Amstelland (HVAA). Het HVAA stimuleert actief het humanistisch gedachtegoed in de regio Amsterdam-Amstelland in woord en daad. Voor de besteding van deze schenking vragen we aan leden en niet-leden om een voorstel in te dienen.

Het doel van het HFA is een zorgvuldige en transparante besteding van de erfenis conform de bedoeling van de erflater. Dat vindt een focus in projecten  met een humanistisch label. Projecten dus, die bijvoorbeeld mensen stimuleren, ondersteunen en/of  faciliteren in de regio Amsterdam-Amstelland bij het ontwikkelen van zichzelf en anderen in het vinden en (mede) ontwikkelen van een kwaliteit van leven die hen (en anderen) past, dan wel projecten waarmee er maatschappelijke condities gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door onderzoek, om daarmee een betere kwaliteit van leven te stimuleren voor doelgroepen of in het algemeen. Een breder werkingsgebied dan Amsterdam is onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

Het bestuur van de stichting HFA ziet toe op een correcte uitvoering van de procedure voor de aanwending van deze erfenis en op een correcte uitvoering van de projecten die met deze erfenis worden gefinancierd. Waar nodig onderneemt zij actie. Een eventuele accountant wordt aangesteld door het Steunfonds (Praktisch) Humanisme, de officiële erfgenaam.

Het bestuur HFA bestaat uit vier mensen, een voorzitter en drie leden, twee van het bestuur afdeling Amsterdam (HVAA) en twee van het hoofdbestuur Humanistisch Verbond (HB HV). De voorzitter is een personele unie met de voorzitter HVAA of ter zijner tijd een onafhankelijk deskundige.

watisrijkdom

"Humanism is the philosophy that you should be a good guest at the dinner table of life."

A.C. Grayling-Britse filosoof

Humanisme

Het humanisme is een levensovertuiging waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staat. Volgens het humanisme zijn alle mensen gelijk en heeft iedereen recht op een waardig leven. Hoe zo’n waardig leven er precies uitziet is voor iedereen anders. Het is aan ons allen de taak hier een persoonlijk antwoord op te vinden. Humanisten zien het als onze vrijheid en verantwoordelijkheid om met elkaar een samenleving te creëren waarin dit mogelijk is. ‘Zelf denken, samen leven’ Is het credo.

Meer over het humanisme

grijpjekans-bar-03

Neem via info@humanismefondsamsterdam.nl of een van onze sociale media platforms contact met ons op.

Let op: projectplannen indienen kan alleen via deze formulieren en aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan alleen via dit formulier.

FAQ | Pers | Algemene Voorwaarden